Tharang Utsav 2017

Date & Venue

Date     : December 2nd & 3rd, 2017

Venue  : J S S Auditorium, Jayanagar, Bangalore

Artists

Dec 2nd

 Aparna Vinod

  Bharatanatyam

 Rasika Kiran & Shivaranjini

  Bharatanatyam

 Srividya Angara

  Kuchipudi

 Guru B.Bhanumathi & Smt. Sheela  Chandrashekhar

  Bharatanatyam

Dec 3rd

Kum. Praneetha Sharma

 Carnatic Vocal

Divya Ravi

 Bharatanatyam

Guru Rina Basu

 Hindustani Vocal

Lakshmi Gopalaswamy

 Bharatanatyam

Dignitaries for Tharang Utsav 2018

%d bloggers like this: